Kultur, Historie og Overnatting på Helgelandskysten

Velkommen til Dønnes Gård og Overnatting

Dønnes Gård har en historie som går vel 800 år tilbake i tid. Det er imidlertid gjort flere funn fra yngre jernalder på eiendommen. Gjennom 700 år var stedet hovedsete i Dønnesgodset, en av Nord-Norges største godssamlinger. I Håkon Håkonssens saga kan vi lese om Pål Vågaskalm som på 1200-tallet var både godseier på Dønnes, samt lendmann og sysselmann under kongen.

Amtmann Peder Tønder kjøpte godset i 1675, og fikk adelsrettigheter. I 1751 giftet Coldevinfamilien seg inn i godset, og ble sittende på Dønnes i fem generasjoner.

De siste Coldevinene gjorde seg meget bemerket innen moderne jordbruk, med sin forskning og engasjement. Her kan nevnes meieridrift, Norges første traktor (1908), nydyrking, avl og skogplanting. Dønnesbyggen, en byggsort avlet fram gjennom generasjoner, var i bruk helt til i 1960-årene. Etter Coldevinfamiliens konkurs i 1911 ble godssamlingen oppløst, og i 1917 ble hovedgården kjøpt av familien Løvdahl. Vi som er dagens eiere er fjerde generasjon Løvdahl.

Med utgangspunkt i gårdens rike historie og områdets mangfoldige kulturliv ønsker vi å tilby våre gjester noe mer enn et sted å sove.


Omvisning i Dønnes kirke v/ Dønnes Gård

Velkommen til et besøk i Nord-Norges vakreste kirke !

Guiding 2014:
Fra 20. juni - 13. august er det omvisning alle dager kl 11.00,13.00 og 17.30
Se egen PDF med mer informasjon.

Dønnes Kirke tilhørte godset fram til i 1796. På slutten av 1600-tallet ble det bygd et gravkammer i tilknytning til kirken. Her ligger 22 balsamerte kropper av familiene Tønder og Coldevin.

Se video fra Dønnes Gård:Olavsrosa

Dønnes gård er tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke, "Olavsrosa". Kvalitetsmerket blir tildelt enestående opplevelser rotfesta i den norske kulturarven.