Kultur, Historie og Overnatting på Helgelandskysten

Velkommen til en ny sesong !

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en ny sesong. Vi tilbyr overnatting i historiske omgivelser, god nord-norsk mat laget fra grunnen av, formidling av historien til Dønnes Gård og Dønnes kirke, samt flotte turmuligheter i naturskjønne omgivelser.

Våren er en herlig tid med et yrende dyre - og fugleliv og med lys (sol) mesteparten av døgnet – et flott valg for en vårtur! Vi legger til rette for lag og foreninger, men også enkeltreisende. Ta kontakt for tilbud.Velkommen til Dønnes Gård og Overnatting

Dønnes Gård har en historie som går vel 800 år tilbake i tid. Det er imidlertid gjort flere funn fra yngre jernalder på eiendommen. Gjennom 700 år var stedet hovedsete i Dønnesgodset, en av Nord-Norges største godssamlinger. I Håkon Håkonssens saga kan vi lese om Pål Vågaskalm som på 1200-tallet var både godseier på Dønnes, samt lendmann og sysselmann under kongen.

Amtmann Peder Tønder kjøpte godset i 1675, og fikk adelsrettigheter. I 1751 giftet Coldevinfamilien seg inn i godset, og ble sittende på Dønnes i fem generasjoner.

De siste Coldevinene gjorde seg meget bemerket innen moderne jordbruk, med sin forskning og engasjement. Her kan nevnes meieridrift, Norges første traktor (1908), nydyrking, avl og skogplanting. Dønnesbyggen, en byggsort avlet fram gjennom generasjoner, var i bruk helt til i 1960-årene. Etter Coldevinfamiliens konkurs i 1911 ble godssamlingen oppløst, og i 1917 ble hovedgården kjøpt av familien Løvdahl. Vi som er dagens eiere er fjerde generasjon Løvdahl.

Med utgangspunkt i gårdens rike historie og områdets mangfoldige kulturliv ønsker vi å tilby våre gjester noe mer enn et sted å sove.


Olavsrosa

Dønnes gård er tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke, "Olavsrosa". Kvalitetsmerket blir tildelt enestående opplevelser rotfesta i den norske kulturarven.